Wilhelmsen utleie - Somalisk ungdom

karakterer sammenlignet med majoritetsgruppen. Dere skriver bare om de somaliere som gjør det dårlig, sier de unge kvinnene. En slik sammenheng bekreftes også i denne undersøkelsen. Åtte innvandrergrupper ligger

noe dårligere an: ungdom med foreldre fra Iran, Sri Lanka, Litauen, Kosovo, Marokko, Pakistan, Filippinene eller Polen. På den andre siden har vi relativt nye innvandringsgrupper, der ungdommene har generelt mye kortere botid i Norge, både flyktningegrupper fra land som Afghanistan og Somalia og arbeidsmigranter fra Litauen og Polen. Gode karakterer er blitt mye viktigere for å få jobb. Vurdert som en person - Det er hun som sitter der og tar bilder av meg nå, sier Abdullahi. I samfunnsfag kommer somaliske elver hjem med.9 i snitt (tamiler.2, nordmenn.3). Noen grupper presterer likevel godt, selv om de har kort botid, som ungdom med foreldre fra Tyskland, Russland og Litauen. De er opptatt av å være gode rollemodeller for andre somaliere. Men denne utviklingen ser ut til å snu ifølge de to antropologene som har intervjuet 61 somaliske og tamilske ungdommer i Oslo og Tromsø, dessuten 13 ungdomsarbeidere. Det er viktig å få fram at selv om vi ser at botid, sosioøkonomisk bakgrunn og utdanningsdriv forklarer mye av forskjellene, forklarer ikke dette somalisk ungdom alt, understreker Bakken. Ulik tilgang til sosioøkonomiske ressurser forklarer mye av karakterforskjellene mellom ulike innvandrergrupper, forteller Bakken. Vil bli politi, men ingen hadde noen gang møtt en vaskeekte norsk-somalisk politimann i uniform. Selv om rapporten stort sett er oppløftende lesning, må en ikke overvurdere resultatene. Flere tror de vil ta høyere utdanning. Interessant: Omtrent hver femte ungdom føler ikke at de tilhører noen folkegruppe de ser seg kanskje heller som verdensborgere? I Sverige finner vi oss ikke i det. Stort driv mot utdanning, rapporten viser at mange av innvandrergruppene har et stort driv mot utdanning, og at dette i mange tilfeller kan kompensere for lav sosioøkonomisk status og kort botid. En tamilsk gutt fortalte at folk løp fra ham da han med noen kompiser spurte etter veien oppe på Holmenkollen: Så han trudde vi skulle banke han fordi vi var mange utlendinger, så løp han. SE også, høye ambisjoner blant yrkesfaglever med innvandrerbakgrunn. Denne rapporten viser fram en annen side, nemlig at dette er ungdommer som satser på skole og har ambisjoner om utdanning. I rapporten er «ungdom med innvandrerbakgrunn» definert som alle med to utenlandsfødte foreldre. Innvandrerungdom fra Vesteuropa og Nordamerika har det klart verst (altså verre en somaliere og tamiler) når det gjelder psykiske problemer og selvmordstanker, de føler seg mest ensomme og har også mest erfaring med narkotika både hasj og tyngre stoffer som kokain og heroin. Informantene i Oslo kommer stort sett fra østkanten som er langt mindre hvit og overklassepreget enn vestkanten. Både somaliske og tamilske foreldrene og ungdommer har store ambisjoner når det gjelder utdanning og de har en langt større tillit til skolen enn norske ungdommer. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har spilt inn flere fortellinger med tale på både norsk og somali: De ubudne gjestene, Heksen Dhegdheer og, hatteselgeren. Men den sterke lojaliteten til familien og ens etniske gruppe innebærer ikke at ungdommene avviser fra den norske kulturen. Barn av innvandrere tar mye mer utdanning og tjener langt bedre enn sine foreldre. Hun tenkte at jeg skulle bli lege eller ingeniør, ikke politi. Når forskerne sammenlikner elever med ulik innvandrerbakgrunn, men som vokser opp med tilsvarende sosioøkonomisk status, reduseres karakterforskjellene betydelig.

Sandnessjøen bodø avstand Somalisk ungdom

Han ble født i Ogaden, derfra flyktet familien til Mogadishu i Somalia der han vokste opp i en flyktningleir. Det er ikke lett å være minoritetsungdom. Og de som har flyttet til landet. For seks av innvandrergruppene avviker karaktergjennomsnitt mer enn. Før borgerkrigen fakta om skolesystemet i england drev familien videre til Norge og Drammen der de ble gjenforent med Abdullahis storesøster. Ingen andre folkegrupper ville funnet seg i å bli nedvurdert og satt i bås på samme måte som somalierne blir i Norge. Men så kom hjiabforbudet, ikke som noe et annet menneske har gjort.

Ungdom med foreldre fra Somalia blir ofte trukket fram som en gru ppe med mange utfordringer.En ny studie viser at disse ungommene satser.Over 80 nordiske ungdommer med somalisk bakgrunn er samlet til.


Skjorte mansjettknapper, Hvor mange fylker er det i norge

Somalisk ungdom. Petter dragvold

Mener Hyggen, den muntlige fortellertradisjonen står sterkt, men ikke mellom klasse. På grunn av liten bokproduksjon har vi relativt få titler i samlingen. Grunnen til at somalierne klarer seg så godt er ungdommenes. De unge kvinnene synes at journalister har et stor ansvar for den negative omtalen somaliere i Norge får av presse og politikere. Venninnen Aragsan Jama 18 går siste klasse på videregående skole. Sier Ikraan Omar 21, undersøkelsen Ung somalisk ungdom i Oslo 2006 skiller mellom gutter og jenter. Vi strävar efter att skapa utrymme för våra ungdomar att uttrycka sina åsikter och lyssna på dem. Fabler, den andre jobber på Majorstua politistasjon.

Ett av funnene er at det er store karakterforskjeller avhengig av hva slags land foreldrene har innvandret fra.Studien viser at de aller fleste innvandrergruppene har vesentlig mindre tilgang til slike ressurser enn majoritetselevene.

 

Somalisk Studentforening - Education Facebook - 451 Photos

Botid er en viktig faktor, blant innvandrergruppene som inngår i undersøkelsen, er det stor variasjon både i grunner til og tidspunktet for innvandring.Men somaliernes framgang skyldes ikke at de har gitt opp somaliske tradisjoner og er blitt som nordmenn flest.Det vi gjør og tenker er et resultat av samhandling med våre omgivelser.”