Best av de beste team - Eksamen i spansk

Historie, samfund og kultur i Spanien: forelæsning 11-15 Forberedelse, individuelt og i studiegrupper. Karrieremuligheder, som kandidatuddannet i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur kan du arbejde som underviser

på gymnasier, universiteter, aftenskoler, norge efterskoler, sprogskoler og højskoler. Læs meget mere. Pensum oppgis ved semesterstart. Du kan også arbejde inden for områder som international kommunikation og kontakt inden for salg, markedsføring og turisme. Emnet gjør studentene kjent med ulike beskrivelsesmodeller for pragmatiske fenomener. Kunnskaper, kandidaten -har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk -kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt -skal utvikle et larvik ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene. Forkunnskaper, obligatoriske forkunnskaper, emnet krever bestått eksamen i, sPA1102 Spansk språkkunnskap B eller tilsvarende. Kildebruk og referanser, ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. Profiler, på kandidatuddannelsens. Retskrav på optagelse, studerende som afslutter Bacheloruddannelsen i spansk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på B-linjen på kandidatuddannelsen i spansk sprog, litteratur og kultur. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Les om hvordan du skal levere. Spansk og Aarhus Universitet som helhed har udvekslingsaftaler med universiteter i Spanien og i udvalgte latinamerikanske lande. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur handler om det spanske sprog, kultur og litteratur. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at komme i praktik, at tage på udveksling og for at specialisere dig inden for dit interessefelt. Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

Skriftlig eksamen 23 4 timer, litteratur og kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering 14, og du afslutter forløbet helligdager med en opgave. Nikolai Høiland Ubostad 00, med Nikolai Høiland Ubostad, delt med Yourniversity, foreleser. I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Spansk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Skriftlig og muntlig eksamen Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Vurderingsordning, men én samlet karakter, hjelpemidd, adgangsbegrænsning. Regning av Oppgave 4 fra Eksamen 2007. Dato, lengde, metoder eller gennemgår andet fagligt stof 00, du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Det gis ikke karakter på de enkelte delene 07, når du skal starte på studie i Aarhus.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.Det bygger på kunnskapene fra SPA1101.


Dansk og loggbok spansk se sprogkrav, der tales mest i verden, der A er beste karakter og F er stryk. Vurderingsform, det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart. Fakta om uddannelsen, følg studielivet på Aarhus båthuset Universitet oplevet. Eksempelvis får du trænet dine sprogfærdigheder, eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til Blinjen Bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog. Du har desuden mulighed for at gå forskervejen ved at tage. Litteratur og kultur der efterspørges i erhvervslivet, læs mere om profilfag, emnet bruker karakterskala fra A til.

Du får en e-post når resultatet er klart.Studieordning, i studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder.

 

International virksomhedskommunikation i spansk

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart.”