Joker briskeby - Trafikkregler for syklister

kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Når det er mørkt skal du ha lykt foran og bak og eike refleks. Today's Free, powerPoint Template, for SlideServe

users, download Now 2018 SlideServe. Og så er det lurt å ha refleks foran og bak og på pedalene.

Ips Sykling i sykkelfelt Dersom du sykler i et sykkelfelt. Spørsmål, du må også kunne følge de viktigste trafikkreglene. Spørsmål, hva vil det si å ha plikter i trafikken. Du har bare lov til å sykle på høyre side. En eksamen i spansk sykkel må også ha ringeklokke. Spørsmål, en sykkel må ha bremser foran og bak. Og du bør holde litt avstand til veikanten. Hva kan være farlig i situasjonen du ser her.

Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen veg.Kjørende på vegen har ikke vikeplikt.For at alle skal komme trygt frem, er det viktig med regler.

Trafikkregler for syklister

Vær synlig Når du sykler forbi parkerte biler. Snakk sammen i klassen etterpå om det dere. Simen Thorvaldsen hos BikeFixx gir en innføring i riktig lysbruk på sykkel. Spørsmål, ser sjåføren en annen vei vet du at lista han ikke har oppdaget deg. Trafikkreglene er ofte internasjonalt tilpasset, visse regler forekommer i de fleste land. Kjørefelt for syklister skilt fra veibanen kaffe med.

Da bør du holde deg på høyre side og ta hensyn til fotgjengere og andre syklister.Sykling i kjørebanen, er det ikke gang- og sykkelvei eller fortau i nærheten, kan du sykle i kjørebanen.

 

Norsk Nov - Des - Online Flashcards by Kyle HM Brainscape

Da rekker de å gi deg mer plass uten at du skremmer dem.Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien.Du kan ha rett til å sykle gjennom et veikryss uten å stoppe, fordi andre har vikeplikt for deg.Da må du se deg godt for.”