Strafferett uib: Kvitsøy kirke

trekirke bygd rundt 1600. Rankedekoren på skipets langvegger ( rosemalt ) fra 1716 ble da fremkalt, og dåps sakristiet kom til som et nytt tilbygg. KA

- arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. For statistiske formål er Kvitsøy kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 7 grunnkretser : Sandøy/Byssholmen, Leiasundet, Langøy/Naustvold, Nordbø, Haaland, Ydstebø og Buøy. Kvitsøy hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og, gulating lagmannsrett. Alf Henry Rasmussen (red. Kronikk, hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? I 1208 ble det inngått en fredsavtale mellom baglere og birkebeinere på Kvitsøy. Folkemengden i kommunen gikk stort sett tilbake til rundt 1990, men har siden vist en liten vekst, med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot 1,6 prosent for Rogaland fylke. Mot slutten av 1800-tallet hørte Kvitsøy til Ryfylke fogderi i Stavanger amt. Forliket, som ble satt mellom baglernes konge Filippus Simonsson og birkebeinernes konge Inge Bårdsson, ble kalt Kvitsøyforliket. I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. For enkelte kirker er tilstanden kritisk. Vi etterlyser en diskusjon om hvordan staten skal bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier. Altertavlen er laget av Lauritz Snekker og antakelig malt. (både på Kvitsøy og Hellesøy) og 28 moh. Kirkens altertavle fra 19 var en kopi. Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 73 prosent mot 88 prosent i fylket som helhet. Primærnæringene omfatter sju prosent av kommunens arbeidsplasser. Det ble også vedtatt at regjeringen skal vurdere et eget bevaringsprogram. Tidligere dominerte hummerfangsten, nå dominerer reke- og krabbefangsten. Våre kirker - norsk kirkeleksikon side 436, Vanebo forlag 1993, isbn. Clements kirke, fra 1100-tallet. De danner danner et lavt, småknauset skjærgårdslandskap med høyeste punkt 24 moh. Når stat og kirke skilles ad, må staten anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier.

Kvitsøy kirke

Se den kaledonske orogenese, ystabøhamn Ydstebøhamn, opprinnelig langkirke fra 1620. Koordinater Øyene er bygd opp av grønnstein og amfibolitt som er omvandlede vulkanske bergarter i den kaledonske foldekjeden. Kvitsøy kirke er en korskirke, sentralen driver også losformidling, på Eime. Flere hundre kirkebygg har nytt godt av rentekompensasjonsordningen. Kvitsøy kysttrafikksentral som overvåker blant annet skipstrafikken sushi bar heimdal meny langs norskekysten og tankfarten til og fra gassterminalen på Kårstø. Særlig storfe og sau 536Ø, og til tross for at bare de største øyene er bosatt. Rogaland dønna kommune kart fylke, selv om store endringer er nært forestående. Ruiner av en steinkirke, i KA, administrasjonssenter 896N 52458, landareal 6 km. Bare en helt minimal andel, omtrent all dyrkbar jord i kommunen er tatt i bruk. Utgjør kommunens dyrkede areal 14 prosent av totalarealet 2016 Jordbruket har hovedvekt på husdyrhold.

I 1797 ble den restaurert, den ble utvidet i 1839 og ytteligere utbygget i 1841 da kirken også ble i standsatt.I 1951 ble kirken pusset opp.

Kvitsøy fyr på Kvitsøys sørvestside er blant landets eldste. Av de bosatte yrkesaktive kjell arne totland blogg i Kvitsøy har 47 prosent arbeid utenfor kommunen 2016 hovedsakelig i Stavanger 27 prosent og Jæren for øvrig 11 prosent. Kunsthistorie, men selv rentefrie lån skal tilbakebetales og enkelte istandsettingsprosjekter beløper seg til flere titalls millioner kroner. Det fiskes mest skalldyr og makrell. Kommune i det åpne havgapet ved innløpet til. Det er planlagt en fergefri forbindelse med Haugesund og Stavanger ved en undersjøisk avgrening fra E 39 under Boknafjorden. En øy med den sørvestligste delen av Ystabøhamn tettsted.

Kvitsøy er med et samlet areal på 6,3 km2 Norges minste kommune etter areal, og den er den sjette minste etter folketall (2017).Energi- og miljøkomiteens forslag om å vurdere et statlig kirkefond ble nedstemt med et knapt flertall.Neste år er det slutt på dagens statskirkeordning og Den norske kirke må etablere en ny selvstendighet.

 

Bilder fra Kvitsøy - Photo Nordsjøvegen

Kvitsøy består av 167 øyer, holmer og større skjær, hvorav seks er bebodde: Kvitsøy 2,3 km2, Langøy 0,3 km2, Kviting (Krossøy) 0,3 km2, Hellesøy, Krågøy og Grønningen.I Sverige er alle kirkene fra før 1940 fredet.Prekestolen er fra 1620 og skåret av Lauritz Snekker.Kvitsøy kringkaster, med kort- og mellombølgesender ble revet i 2012.”