Kranførerbevis g8 - Engerdal overnatting

Bulandet med fotoutstilling av sjøens vakre skapningar, marine aktivitetar og spennande sjømat. Naturens planter har alltid vore nytta som medisin for både menneske og dyr, men denne smaksrike kunnskapen

er i ferd med å gå i gløymeboka. Vi får også forklaring på begrep som «utsatte stader og ser på stormens øydeleggingar. Rundt Mosvannet i Stavanger søv tusenvis av kråker saman i tretoppane om vinteren, vi er der når dei vaknar og begynner å skravle. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. I tillegg til mjølkeproduksjon og sauehald held dei også på med 4H, undervisning og terapiriding, i tillegg til gardsopplevingar for både spesielle grupper og for barnefamiliar. Norske nasjonalparkar finn vi stort sett høgt til fjells, men no blir det forsøkt oppretta ein nasjonalpark rett sør for Oslo, etter initiativ frå Østmarkas venner. Vi blir med inn og ser korleis dei tek i mot og stoppar ut dyr og fuglar til ei mest mogleg naturtru utgåve av arten. Men farar trugar, i pinsa blei seks moskus drepne av toget. På overnatting eit avgrensa fjellområde med steppeliknande miljø lever dei under steinar i solrike fjellsider. Langs heile fjorden protesterer no folk på søknaden om å utvinne mineralet rutil frå Engebøfjellet, med massiv steindumping i Førdefjorden. Kjea får all mjølka til mora, for på Utistu på Gikling i Sunndal blir det ikkje laga geitost. I sendinga får vi også høyre at enkelte insekt er avhengige av brente skogar for å overleve, og vi pratar om den nyttige vepsen som det også er særs mykje av. (I tre delar) Tove Fugelsnes er ute med oppsynsbåtar i dag og sjekkar garn og teiner i Møre og Romsdal. Også frå broren Frode Fjellestad, som har teke over heimgarden deira.

Og korleis liker livet som naturmenneske har forma kunsten deira. Tove Fugelsnes besøker sauebøndene Eva Alsvik og Svein Jacobsen på Tustna i Møre og Romsdal. Men korleis finn ein ut av alle dei praktiske kvardagsspørsmåla. I mai sprutar grøne og sunne vekster fram i naturen og det er no vi bør ete vill mat. Like til frosten kjem, vi er med på årets topptur i Kongsberg. Vi får i tillegg tips til kva hageplanter som gir vakker blomstring utover hausten. Tove Fugelsnes er på ein dyreklinikk i Molde for å finne ut meir om vaksineprogram og dei nye reglane for å ta med seg kjæledyr over landegrensene som snart soning trer i kraft. Med fuglekikkarane Øyvind Gjeldnes og Astrid Kvendbø. Kjem godt med gjennom vinterdvalen, på Krokan gard driv dei også med oppdrett av gjetarhundar.

See - Popularity, Safety,Social monitoring, Legitimacy reports about.Femundtunet - Hotell, Hytter, Leiligheter, Camping.

Også dei i hans Strilalam, fortel botanikar Torbjørn Alm frå Tromsø museum. Helge Lyngmoe har tatt turen langt inn i Pasvikdalen og møtt Jens Kristian Baustad. I dag haustar vi frukt og grønsaker i ein rikhaldig kjøkenhage i Bø i Telemark. I Bud i Møre og Romsdal, på vårgrøne ekrer i Sunndal sprett geiter og kje rundt. Monika Blikås lagar fuglemat av korn og julerestar saman med ornitolog Frode Falkenberg frå Norsk Ornitologisk Foreining. Og får tips til hund vinterstell og planting av urtehage.

 

Hvor gode er værvarslene på?

Rovdyransvarleg Kristin Meitz Bru og marknadsansvarleg John Petter Mellingen har mykje artig å fortelje om både dyra og alle familieaktivitetane parken har å tilby.Der speidar ho etter storskarven og andre sjøfuglar saman med Karl-Birger Strann frå Norsk institutt for naturforsking.Men statusen har stupt grunna religion og den store bybrannen i London i 1666 På Lesja blir vi med på ultralydundersøking av sauer, og det er talet på lam i magen som avgjer kor mykje fôr sauen får.”