Regnskapsmal enkeltpersonforetak - Bibliotek blindern

mot slutten av 1920-tallet. Bruksnavn: Farmasibygget, adresse: Sem Sælands vei 3, arkitekt: Finn Bryn og Johan Ellefsen, byggear: 1930-32. En storslått reguleringsplan av Sverre Pedersen, med hovedakse fra

byen mot Blindern, var allerede introdusert. Laboratorier og oppbevaringsrom for droger var nødvendige. Det hadde ikke den klassiske verdigheten man var vant til fra det gamle universitetsanlegget. Plasseringen var tilsvarende som det endelig utførte anlegget. Innvendig ble den planlagte hovedtrappen med søylerekker erstattet av en dristig, svevende trappekonstruksjon, fremdeles med klassisismens symmetri. Universitetet og samfunnet stod ved et veiskille. Enkelte funksjonalistiske bygninger fantes allerede i Oslo, men ingen av denne størrelsen, beregnet for offentlig virksomhet. Dørene var kledd med glatt, oljet finér. Den var allerede ideell for en funkisbygning. 31 0371 oslo, norge, postboks 1066, blindern 0316 oslo. I forgrunnen - en hest i arbeid. At funkishusene alltid var preget av lyse farger er en misforståelse av nyere dato. Fotograf: Ukjent, konkurranse i klassisisme. Resten av universitetsanlegget glimrer med sitt fravær. Da alle konkurranseutkastene til nytt universitetsanlegg på Blindern var kommet inn, var samtlige forslagene klassiserende i form og utseende. Undernavigasjon, kristine Bonnevies hus ( kart blindernvn. Norge, ansvarlig for denne siden, nettredaksjonen vakre ved MN). Det er i stedet ferdigstillelsen av Farmasibygget hestekreftene brukes til. Klassiske søyler og en stor kuppel dominerte. Hva var vel bedre enn universitetet som eksperimenterende laboratorium og sted for kunnskapsproduksjon? Husets kubiske form ble beholdt. Som en stor kube av tegl ligger huset alene på Blindernjordene. I enkelte rom ble det innkjøpt nye lamper av den danske designeren Poul Henningsen. Fargene var sterke og dirret mot hverandre; eplegrønt, okerbrunt, gyldent. Vi finner alt igjen i Farmasibygningen. Rekkverket i messing er et mesterverk i design og konstruksjon. Farmasibygget var et sant uttrykk for det moderne universitet. Samtidig ble det etablert klare fysiske kjennetegn; geometriske bygningsformer, horisontale vindusbånd og fravær av ornamentikk.

Vinnerne, ellers tegnet arkitektene lampene selv, vinnerne. Søyler, portalen, tempelgavler Å stå inne i trapperommets restaurerte fargeprakt griper derimot sansene. Plasserte fysikk og kjemi i samme bygning. Bygningskroppen var speilet i en Hform. Vinduene ble til lange, portalens og vinduenes granittomramming var nå de eneste dekorative trekkene. Ble redusert til to etasjers høyde. Spillet i veggenes røde tegl og kontrasten til sokkelens. I bakgrunnen skimtes Øvre Blindern gård med hovedhus nav mandal i hvitmalt sveitserstil. Arkitektduoen Finn Bryn og Johan Ellefsen. Sammenhengende bånd, pilastre halvsøyler og trappeanlegg ble arrangert etter prinsipp om kolslinjen streng symmetri.


Å være der du er Bibliotek blindern

Der hadde funksjonalismen slått igjennom i arkitektur og design. Selv om vi gjerne snakker om funkisstil i dag. Arkitektene skulle videre vektlegge funksjon framfor konvensjonelle regler og stilsitater.

Selv om bygningen også ble beundret, kom resultatet av Bryn og Ellefsens endringer som et sjokk for enkelte.I Oslo er Deichmanske bibliotek og Soria Moria på Torshov typiske eksempler.Arbeidet skjer ikke på de store jordene som omgir Øvre Blindern gård.

 

Bibliotek - Institutt for biovitenskap

Farmasøytenes hus er en milepæl i norsk arkitektur som fremdeles gleder, utfordrer og fascinerer.Hele interiøret fikk nå preg av strømlinjeform.En funkishud ble derfor nærmest trukket over huset, både utvendig og innvendig.Det ble utlyst konkurranse om bygninger for fysikk, kjemi og farmasi på Blindern i 1926.”