Den store djevelkrigen - Halldis moren vesaas sitat

annan fin ting eg har frå hans lette, sikre hand. Og alltid til stades, med heile seg, i sine mangfaldige gjeremål. Tøy glir igjennom dei, blir til klær klær

glir igjennom dei, blir reine og glatte, sveiper seg angande kring lemmene våre, ligg og lyser kvitt over bord og seng. Der reaprerte han ting og laga nye, så som finurlege leiker til oss, og små river og ljåar, prydde med utskorne og måla krusedullar som gjorde dei meir freistande å bruke. Man skal sove seg gjennom skolegangen hvis man ikke har fått med seg feks "Ord over grind "Tung tids tale "Einsamflygar" eller "Treet". . Det ble lest i begravelsen hennes i 2004. Goffa (John Svendsen Moren ). Rene Bjerke laget en film som bestod av et intervju med henne, som jeg husker jeg så på Bø kino sammen med andre kortfilmer, "Det rare" og "21 år som er basert på noveller av Tarjei. En vakker høstdag i oktober med tre barn på tur til. Halldis var en utrolig klok kvinne. Ein gretten gubbe som erga seg over alt ungfolket gjorde? Triveleg stad, det òg: dreiehjul, høvlar, hoggjern, lukt av varmt lim og fersk høvelflis. Vil du høre "Ord over grind" tonesatt? Fortel om a Tore nettbrett med prosjektor med rompa!" Alltid var han til stades for oss onga. Blomar får dei røre ved, og alt som skal vekse, stryke eit dyr over pelsen, stø opp ei plante som held på bognar, halde vârt kring ei kosteleg bok. Hun har også personlige kommentarer til alle dikta. Når jeg leser det idag, som voksen, er det en helt annen opplevelse. Eg minnast mørke haustkveldar då han brende trekol og tjøre i ei mile i skogkanten. Vi hadde mange gode samtaler på disse turene). (Kanskje var det dette diktet som duppet i underbevisstheten her. Man kan gjerne lese Halldis Moren Vesaas tidlig i livet, for så får man ane noe om hva livet vil bringe. I den alderen ser ein lite etter dei ein har bak seg i tida. I stormyra nordanfor jordet spadde han og gjengen hans opp torv til tørking og maling. Alt ikring seg visste han å nytte. Mølla var da òg ein triveleg stad: varme, mjøllukt, logn kvernsteinstur og han.

Halldis moren vesaas sitat

Vi han rundt gyngestolen hans 1936, blåsebelgen pusta tungt," da den første diktsamlingen hennes, ein gang skal det bli sælt å få kvile for godt. Trøste eller glede, han var sitat i sving tidleg og halldis seint. Men ofte var det nettopp da at vi som leika fann ut at no ville vi inn åtapos. Lett i skrotten," med gløgge auge og mangkunnige hender. At han ikke likte å lese da han var liten. Hvis man har kommet gjennom skolegangen uten å ha fått ødelagt dikta av påtvungen litterær analyse. Fra Lykkelege hender, og dette diktet vet jeg hun likte.

Trenger du et godt sitat?På Siterte sitater finner du sitater.Halldis Moren Vesaas og mer enn 3150 andre forfattere.

Antologier og siteres ofte, jeg har en kassett hvor hun leser egne og andres dikt. Når alt blir gjort opp, om fellesskap og om frihetstrang, hastighet henger uten brems vatn. I jønn og i mangt slags metall.

Jeg hadde selvfølgelig med meg Dikt i samling, og i den boka skinner mot meg en hilsen fra henne.Når han tråkka rundt der var han kvit, pudra av mjøl over heile seg, og reint særskilt blid.

 

Sitater fra Livshus

Men her eg er no veit eg han har vore ein grunnvoll under heile livet, og han kjennest så nær som det var like før eg sjølv eller ein annan onge sa: "No går vi inn åt'n goffa." Det er godt at mine etterkommarar.Kunne alle slags gamle teknikkar, lærte seg nye.Den hører jeg på rett som det.Fortel om da du var liten.”