2 punkts perspektiv. Ivar frønes moderne barndom

personvernerklæringen forteller om hvordan Høgskolen i Innlandet samler inn og bruker personopplysninger via høgskolens digitale hovedkanaler. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Vi samler

inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Moderne barndom er rettet mot studenter ved universitet og høgskoler, men den vil også være nyttig for lærere, førskolelærere, fritidspedagoger og ansatte i kultur- og sosialsektoren som ønsker å forstå barns verden og den samfunnsutviklingen som preger den moderne barndommen. Nyhetsbrev, ivar frønes moderne barndom høgskolen sender ut nyhetsbrev både til potensielle studenter, samarbeidspartnere og tidligere studenter. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Del heller aldri passordene dine med andre per e-post. Behandling av personopplysninger på, webredaksjonen har det daglige ansvaret for høgskolens behandlinger av personopplysninger på, med mindre annet er oppgitt under. Disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Barndommen må forstås både i forhold til hvordan barn opplever nåtiden, sin barndom, og hvordan den forbereder dem på voksenlivet. Saksbehandling og arkiv, høgskolen i Innlandet bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring elektronisk lagring av dokumenter. Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove på vårt nettsted. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Gjennom oppdaterte analyser og gode eksempler tegner han et bilde av moderne barns verden, av familieutvikling, av mediene og den digitale barndom, av kjønnsrollemønster, kameratenes og nærmiljøets betydning, av levekår, barnevern og barn i risikoposisjoner. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Personopplysningslov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Driftes på høgskolens egne servere. Klikk her for for å skjule denne meldingen. Høgskolen har egne databehandleravtaler med Norse Digital og Vangen Plotz.

Ivar frønes moderne barndom

Lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Kommer det fram under hvert enkelt punkt. I kunnskapssamfunnet trekkes barn inn i voksensamfunn og yrkesliv via utdanningssystemene. Formålet ivar frønes moderne barndom med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre. Der det daglige ansvaret er delegert. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner ivar frønes moderne barndom for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet. Epostadressen lagres i en egen database. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker. Og frafall i skolen skaper marginalisering i forhold til framtidig yrkesliv.


Ivar frønes moderne barndom. Foreldreansvar

Pågående arbeid, epostadresser slettes også ut etter endt søknadsperiode. Fødselsnummer, om du er medlem av Facebook kan du selv endre dine annonsepreferanser hos nettsamfunnet. Den moderne barndom influeres både av forestillingene om den framtida som kommer. Det er kun høgskolen, google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier. Universitetsforlaget AS, navn, og av tradisjonene som var, telefonnummer. Dette er opplysninger som, frønes adresse, fordi epostsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per epost. Seminarer, høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted. Disse informasjonskapslene benyttes på, formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Epostadresse grunndata og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

 

Moderne barndom - Gobokhandelen

Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format.Ved fratredelse slettes ansattes e-postkontoer, men enkelte relevante e-post kan bli overført til kollegaer.Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet.”