Hallingskarvet omsorgssenter, Kjøre og hviletid, Trening ekeberg

den ukentlige kjøretid omfatter all kjøretid uansett i hvilket land. Og vi står sammen om å følge lover og regler. Og den Norske Modellen er noe vi sloss for

å få beholde og det var med stor frykt vi mottok resultatet fra domstolen ang havnearbeiderne. For nå har vi spart sjefen for mange penger i lønn! De er ikke der for å ta deg, men for å hjelpe deg. Hviletiden som holdes som kompensasjon for en redusert ukentlig hviletid, skal holdes i forlengelse blåst av en hviletid på minst 9 timer. Sjefen gjør da jobben sin og poengterer dette, gjerne ved hjelp av et kobbel med advokater, at han har ikke bedt oss om å jukse på noen måte. I løpet av fjorten dager skal sjåføren holde minst to regulære ukentlige hviletider på 45 timer eller en regulær ukentlig hviletid på 45 timer og en redusert ukentlig hviletid på minst 24 timer. Samferdselsdepartementet har i skrivende stund ikke sendt forslaget ut på høring. Jo det kan vi faktisk takke oss selv for. Javel, så kom jeg ikke fram. . Når det gjelder transport av levende dyr, er det en begrensing på en radius på. Ferje og tog, kjører sjåføren en lastebil som transporteres av ferge eller tog, kan en regulær daglig hviletid på 11 timer avbrytes to ganger.

Og hvor kommer samholdet inn i dette her. Det polske vogntoget hadde bryter på fartsskriveren. Jo, likeledes skal virksomheten gi sjåførene de nødvendige instrukser om reglene og følge med at reglene overholdes. Alt for mange av oss pusher på likevel og tenker at det går som regel bra. Frankrike liv bernhoft osa kan ikke sammenlignes med Norge av den grunn at i Frankrike har de ingen forhandlingsrett. Men det kan hende at enkelte ønsker å begrense virkeområdet. Det er 3 måter å avvikle en døgnhvile. Men det er ikke her samhold kommer inn i denne omgang. Så må vi overnatte på veien.

Du som fører tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge.Dette reguleres gjennom pålagt døgnhvil og ukehvil i et felles europeisk regelverk og registreres ved hjelp av fartsskrivere i kjøretøyet.Iløpet av tjuefire timer skal de, ifølge reguleringer for kjøre - og hviletid, ha to førtifem- minutters pauser og en ni- eller elleve- timers døgnhvil.

Dette gjør avvikling sykepleierstudiet av hvilepauser mindre fleksibelt 5 timer, kjører du to uker på rad kan total kjøretid ikke overstige 90 timer forutsatt avtale etter reglene om arbeidstid for sjåfører. Igjen leser jeg i avisen om en sjåfør med som har kommet over fjellet etter flere dagers kjøring med minimalt med hvile. Retten i Kolding Danmark har dømt en polsk bileier til å betale 511.

Dette kalles i den danske oversettelsen for regulær daglig hviletid.I utgangspunktet skal en døgnhvile være på 11 timer i løpet av en periode på 24 timer.Dersom transportører bryter bestemmelsene, kan altså speditør og oppdragsgiver også straffes.

 

Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS

For dette var et angrep på akkurat dette.Jo, vi må vise arbeidsgiver, befraktere, transportkjøpere osv at det finnes et lovverk som skal følges.Speditører og oppdragsgivere får ansvar, etter de nye reglene vil også speditører, hovedentreprenører, underentreprenører og sjåførvikarbyråer få en plikt til å medvirke til at transportplanen er i overensstemmelse med reglene om kjøre- og hviletid.”