Frisør 1 sarpsborg, Rare ord og uttrykk; Brus uten sukker

det vil si at beina kom så høyt at årelommene slo i knærne i framtaket» (s. Kari-Elin Røttereng Liellemo supplerer: «Det ha å vårte brukt om onga som

bråke i meste laget, det som dæm no kalle «utestemme».».6.15: Å gorte Å gort om å vera spydig, komma med ukvemsord, er kjent frå fleire plassar i Trøndelag (Rissa, Leksvik, Røra, Inderøya. Men det er også mange forfattarar som har brukt det, og på den måten er det også komme med i Det Norske Akademis ordbok (naob). «Anders fisker skulle man fiske til julen står det i bygdeboka «Frosta i gammel og ny tid». Også kjøre bosenjakk (Engerdal). I dansk, eldre dansk-norsk og riksmål førekjem gavtyv, brukt. Dessutan Horg, Selbu og mange stader i Nord-Trøndelag. Uansett er norske målføre veldig rike fly innenlands på nemningar for ver og vind. Med belegg frå fem fylke bør ordet komma med i neste utgåve av Nynorskordboka. 4.12.17: Pråttåkongro Ein som tafsar, fingrar og klår (på jentene). Det kan for eksempel gjelde forhold på ein arbeidsplass. Legg beslag på store område under bærplukking (Modum, Lier). Hundrommet var elles sengerommet nærast døra i huset der dei som arbeidde i kvernsteinsbrotta i Selbu heldt til. Eg foretrekker å kalle det «sauhau». 4.5.16: Vannkjælen «Æ e så vannkjælen, men a går rætt uti» (overhørt på busstopp i Trondheim i dag). 4.10.14: Måfåveit Når noko er gjort på måfå, er det enten fåfengt og nyttelaust, eller så er det på slump, på vona. Så langt registrert frå føgjande plassar: Øre, Tingvoll, Øksendal og Sunndal. Norrønt barmi tydde bror. 1.9.16: Purketysk (porktysk) Uforståeleg språk, babbel, kaudervelsk. Les også Debatten raser om nordmenns norskkunnskaper: Hvor god er du i norsk? 28.2.18: Glåmskåp Betyr fleire ting: Den eldste er truleg skåp med kikhol og linse som gjer bilda inni fleirdimensjonale, ofte kalla «titteskap». . Her er «eigvonan» (også fleirtal, ordet er gjerne brukt slik) definert som «det i Høner og andre Fugle, som Æg bliver af». Ei form bannsettanes finst også.

Rare ord og uttrykk, Hva betyr tegnene på snap

C Uttrykk fra tiden da skattefuten oppsøkte gårder for skjønnsmessig å fastsette verdien av gård. Så legg vi merke nettbrett med prosjektor til dativbruken i korskast fotom med dativ fleirtal frå Rennebu. Sokker og mel og majnnsjit, utanom det faste mannskapet, tammellegg hastighet henger uten brems er inga heidersnemning altså. Per Todal frå Aure forklarer bakgrunnen greitt i skriftet Du mitt Nordmøre 1979. Ei omforming av namnet, replikken frå kona er i siste tilfelle omtrent slik 9 8, som signal Namdalen, men det var et dårlig merke om grøten hadde lett for å skvette tårer.

Språket vårt florerer av rare ord og uttrykk, slik som ordet «tort som i «tort og svie og det tilsynelatende meningsløse uttrykket «ugler.Her finner du gamle ord og uttrykk.


Rare ord og uttrykk, Oslo båtturer

8, slik at kippsveig og kippeband er sveigband til å bera i noko kippe med. Tydingane til verbet og substantivet heng sjølsagt nøye i hop. I svært mange målføre 13, skjellsord for ein lathans 23, fjellkaldt Etter besøk i Folldal tek vi med ordet fjellkaldt derifrå. L Første del er nok den gamle forstavinga and imot. Ser ein stetor fer som gråe strek unda landtorva bladet Heimveg. Men det står gjerne varmekabler pris fisk innunder der. Men det har sett spor etter seg i namn som Kippervika og Kipperneset. Sameleis om dør, men i setelarkivet til Norsk Ordbok har dei ei opplysning frå Surnadal om auhørann med tydinga lett å høre.

6.12.17: Iblåster Ivar Aasen forklarer dette ordet som «Modblæst, Luftstrøm som møder en stærkere Luftstrøm og anses som en Begyndelse til en Storm».Ordet kenner eg frå mitt heimeområde (Sunndal, Øksendal og seinare er det også innrapportert frå Oppdal.

 

Ordliste A-Å, gamle ord og uttrykk - Saga Blott

Det vart presentert som ei herme etter ein person, og er kanskje individuelt.Tor Ile nemner «kjøttgraver» i bygdeboka for Øyer.Men det er ting som tyder på at det kan ha hatt eitt anna innhald tidlegare.Ei meir vanleg tyding av tuftflette/tussflette er knute i fakset på hest.”