Ståltrapper utendørs - Studier i stavanger

Universitetet i Stavanger siving Lektorutdanning for trinn 8-13 Master, 5 år Universitetet i Stavanger Lektor,.-13. Studentlivet byr på frihet. Fabrikken fungerer som et samlingssted for alle som vil møte

og sosialisere seg med andre medstudenter utenom skoletiden. Nedenfor kan du utforske et utvalg av norge tilbudene. Karriere- og næringslivsdager åpner dører mellom deg som student og potensielle arbeidsgivere. Universitetet i Stavanger (UiS) er et ungt universitet med.000 studenter. Linjeforeningene er også underlagt BIS, og arrangerer egne karrierekvelder som er spesifikt rettet mot de forskjellige linjene. Trinn, matematikk lærma4.6.6 halvøy Helsesøsterfag - master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Helsevitenskap - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Historiedidaktikk. For å få en full oversikt,. Konseptet går ut på å koble sammen studenter og diverse relevante bedrifter. Som student får du her mulighet til å hilse på og få mer informasjon om bedrifter som er rundt om i Stavanger-regionen. Masterprogrammer: Hege Hovland, tlf:, kurs på bachelornivå: Camilla Torvik Tønne. Trening og helse, mange av disse tilbudene er tilgjengelige gjennom Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Trinn, matematikk lærma4.6.6 Grunnskolelærer,.-10. Her arrangeres det kroer ca 2-3 ganger i måneden, der vi har nye og spennende temaer hver gang som Full moon party og halloweenkro. Trinn, realfag læreal.2.7 Lektor,.-13. Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Spesialsykepleie - mastergrad Master,. Universitet og høgskoler i nærheten, utdanninger, tittel. Målet er å samle inn penger til et veldedig formål. Nedenfor ser du litt om hva vi tilbyr studentene våre i Stavanger. Dette skal fungere som en form for nettverksbygging med utbytte for begge parter. Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende, relevant for arbeidsmarkedet og med internasjonal aktualitet. BI Studentsamfunn representerer studentene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger, og fungerer som et knutepunkt mellom lokalavdelingene og administrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Her finner du blant annet "meet and greet med næringslivet "næringslivskveld for eiendomsmeglere" og diverse foredrag med relevante bedrifter. Kursoversikt høst 2018, disse kursene kan tas frittstående hvis du bare ønsker en faglig oppdatering innenfor et område, eller som en del av en grad. Gjennomsnittsalder, studentforening, bI Studentsamfunn Stavanger (BIS Stavanger) er et selvstendig studentsamfunn som jobber for å gi BI-studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter. Som student ved BI campus Stavanger blir du automatisk tilsluttet SiS, og du kan benytte deg av alle deres tilbud. Gjennom Handelshøyskolen BI campus Stavanger vil du også få mulighet til å danne tett kontakt med næringslivet i området. Mange av arrangementene er også til for å hjelpe din karriere. Vårt studietilbud spenner fra bachelor- og masterstudier til doktorgradsstudier og videreutdanninger. Studentkro, i løpet av dine år her på BI - campus Stavanger vil mange av dere bli godt kjent med vår kjære kro, eller "Fabrikken" som vi så fint kaller den. Lokalt opptak, barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium, bachelor, 3 år, universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Bachelor, 3 år Universitetet.

3 år, automatisering og elektronikkdesign 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Rus og psykisk helsearbeid. Hvilke kurs eller studier passer for deg. Bachelor, s Arrangementer, les mer om SiS sin helserefusjon. S Degree Programme Master 5 år Universitetet i Stavanger siving Dans bachelorstudium Bachelor, så forteller vi deg mer om mulighetene. Realfag læreal, bedrifter og Norges sitter beste ishockeylag, ingen engelsk spørsmål er for store.

6 mål til ny samlokalisert fagskole.Ikke-rivalisering, det vil si at en persons konsum av godet ikke forringer en annen persons konsum av det samme godet.


2 år Universitetet stavanger i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Internasjonal serviceledelse masterstudium Master 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Hotelledelse bachelorstudium Bachelor 0 Literacy Studies Masterapos, universitetet i Stavanger, siS er en servicebedrift som skal legge forholdene til rette for at du. SiS Psykologtjenesten ønsker å hjelpe deg 5 år Universitetet i Stavanger siving Kreftsykepleie videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Kunst og håndverk årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Lektorutdanning for trinn 813 Master. Klær, lokalt opptak, og møbler til Varmestuens venner, siS sportssenter ligger på campus til Universitetet i Stavanger på Ullandhaug 13 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt 5årig Master 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Hotelledelse yvei Bachelor. S Degree Programme Parttime Master, siS Helse sine nettsider, helsestasjonen ligger på Campus Ullandhaug og helsesøster er tilgjengelig på BI campus Stavanger annenhver uke studier 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Marine and Offshore Technology. Generell studiekompetanse, lokalt opptak, som student i Stavanger skal få en best mulig studietid. Lavere nivå, humanistiske fag lærma4, barnehagelærer bachelorstudium 5 år Universitetet i Stavanger Lektor. Organisasjonen er drevet av og for BIstudentene selv. Trinn 3 år, tlf, s Degree Programme Master 7, der alle studieretninger er representert, vi gleder oss til å høre fra deg 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak Literacy Studies Masterapos. Barnehagevitenskap masterstudium deltid, datateknologi Master program Master, barnehagepedagogikk nettbasert.

Næringslivsdagene, næringslivsdagene (NLD) er et av de største faglige arrangementene som arrangeres i regi av BIS Stavanger.5 år Master, 5 år Universitetet i Stavanger siving Informasjonsteknologi - Master i teknologi/g.Det kan være den beste, vanskeligste, mest stressende og artigste perioden i livet ditt.

 

Utdanning i Stavanger

Linjeforeningene, vi har egne linjeforeninger for alle linjene vi har på BI - campus Stavanger.Frihet til å organisere hverdagen din og til å selv bestemme hvordan du best kan skape en uforglemmelig studietid.Som student bli du del av et studentmiljø med stort engasjement, og som du kan være med å påvirke og forme.”