Islam ritualer - Fakta norge

større norske børsnoterte selskapene som Statoil, Norsk Hydro, Telenor og DNB. Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg. I vårmånedene 1814 mens den svenske hær var i felttog på

kontinentet, lyktes det Riksforsamlingen på Eidsvoll å gi landet en liberal grunnlov den. 39 Planteliv Se også: Norges skoger Fjellbjørk vokser over hele landet og danner de fleste steder tregrensen mot snaufjellet. 96 Bruttonasjonalprodukt (BNP) i 20 milliarder kroner. 35 Over 6o av Svalbard er dekket av isbre. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för u-ländernas villkor och kamp för den globala miljön. Henrik Ibsen er fremdeles regnet som en av verdens fremste dramatikere og den fremste representant for realisme innen teater. Denne gangen var deltagelsen ved avstemningen enda høyere, og resultatet enda jevnere. Slå på/av skjermleservennlig versjon, offisielt navn: Kongeriket Norge Hovedstad: Oslo Innbyggertall: Areal (km 385 199 Nasjonaldag:. Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Norges geografi Utrikeshandel, den norska befolkningen utgör en liten marknad och Norge exporterar omkring hälften av de varor och tjänster som produceras i landet. I Nordland og Troms går de store dalene som regel parallelt med kysten, og landskapet er sterkt oppskåret med daler, fjorder, sund og øyer samt bratte, høye tinder som Lyngsalpene og Okstindan. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus. Norge kom der på førsteplass i 2010 og 2011, og igjen i 2017. I Trøndelag er Namsen lengste elv og flere store vassdrag munner ut i Trondheimsfjorden. 114 Av samboende par var 28 prosent ugifte i 2015, en økning fra 11 prosent i 1990. Siden 1992 har Norge tatt del i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS et avtaleverk som sikrer adgang til mesteparten av Unionens indre marked, mot at landet implementerer all den lovgivning som ansees for å være relevant for de deler av Det indre marked som omfattes. Norge er et parlamentarisk demokrati og konstitusjonelt monarki, hvor, harald V siden 1991 er konge og statsoverhode, og Erna Solberg siden 2013 er statsminister. Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere. 70 Norges 20 største tettsteder per 2017 71 ifølge Statistisk sentralbyrå er: Tabellen viser innbyggere i tettstedet, ikke kommunen med tettstedets navn.

Fakta norge: Spisebenk

De store dalene og innsjøene på Østlandet og høyfjellet mellom. Da sau dette kystriket ble utvidet til å omfatte områdene sør for Dovre og øst for Langfjella ble den gamle betegnelsen nordmenn og nordfjells brukt videre om kystområdene. Av DanmarkNorge allierte seg med Napoleon og ble dermed en av taperne i Napoleonskrigene.

Billedkunst Norges folkekunsttradisjon omfatter blant annet brukskunst som rosemaling og treskjæring. Fördjupning om kristen aktuell politik i landet hittar du i Landguiden. Felix Andrews Norge hadde ved inngangen til 1900tallet en økonomi på nivå med gjennomsnittet i Vest Europa. De store breene i Norge oppsto trolig omkring 500. Avtalen er gjensidig, religion Siden reformasjonen i 1536 har luthersk kristendom vært den dominerende religionen i Norge.

Coop midtun

Generelt blir lønnsforskjellen blant kvinner og menn bare verre desto bedre betalt jobben.Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2014, besøkt.Sju prosent av befolkningen er medlem av et politisk parti.

 

Fakta om, norge

I dag er samfunnet blitt mer og mer sekularisert en stor andel anser seg ikke som religiøse.Som en del av samarbeidet med EU har Norge en egen delegasjon til.Århundre ble områdene som nå utgjør Norge, gradvis lagt under en kongemakt.I 2015 var 2,8 millioner, eller 50 prosent av befolkningen i Norge sysselsatt.”