Trekke om sofa selv - Post i selvangivelsen

regel fradragsberettiget. Se oversikt over kilometertakst og egenandel her: når du krever minstefradrag er det viktig å få arbeidsgiver til å dekke flest mulig utgifter i forbindelse med arbeidet

som treningstøy, cd-èr, etc. Du må selv føre opp fradrag for kontingenten manuelt i de nye forenklede selvangivelsene. Det skal ikke føres opp som lønn, ikke tas med i resten av selvangivelsen. Kurs og seminarer i inn- og utland. Selvangivelse, frist for innlevering selvangivelse for lønnsmottakere:.04.xx. Den datoen finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt. Derfor er det viktig at du bruker tid og omtanke når du begrunner hvorfor utgiftene har vært nødvendige for ditt arbeid. Legg ved kursplan og forklar evt. Februar, innbetaling forskuddstrekk skatt. Forklar hvorfor du som ikke er musiker likevel trenger ditt musikkinstrument (innstudering av sang ved medvirkning i musikkspill,.eks.) og/eller musikk/videoutstyr. Se øvre grense for hvor mye du kan trekke fra her: Bankboks (til oppbevaring av kontrakter? Dette gjelder også dersom du har fått produkjsonsstøtte tildelt i ditt navn. Denne veiledningen er laget for de medlemmene av Norske Dansekunstnere som er lønnsmottakere i arbeidsforhold. I forbindelse med auditions) samt spesialbehandling hos frisør etter farging og bruk av parykker.l. Hvis du ikke kan spesifisere dette og ikke har tatt vare på kvitteringer kan du likevel trekke fra. Se rettledning for utfylling av selvangivelsen som alltid følger med selvangivelsesskjemaet du får i posten fra skattemyndighetene. Det finnes altså de som spekulerer i dette og ikke oppgir at de bor sammen, slik at de skal få både i "pose og sekk". Premiereblomster /gaver til medarbeidere. Alle undervisningstimer i ferdigheter som hører inn under yrket trollfjord er å regne som ajourføring og er klart fradragsberettiget. Men reise for generell inspirasjon godtas ikke. Får du fradrag for etter vanlige regler. Merutgifter til kost og losji hvor du dekker utgiftene selv går utenom minstefradraget og skal føres i post.2.7. Har du utgifter som totalt er større enn minstefradraget? Man kan jo lett operere med en annen adresse enn den man bor på,.eks. Generelt vedlikehold av ferdigheter likeså. Generelle regler: Hovedbestemmelsen er at alle utgifter til inntekts ervervelse kan trekkes fra inntektene. Vil en som bor alene med barn ha krav på dobbel barnetrygd for hvert enkelt barn.

Frist for innlevering selvangivelse for aksjeselskaper. Dersom du post i selvangivelsen reiser i ferietiden bør du forklare hvorfor det ikke er feriereise. M Dette kan trekkes fra når du kan dokumentere at det er behov for dette 05, aS, hvordan du skal føre noe i skattemeldingen og hva som er dokumentasjonskravene. Men du bør begrunne utgiftspostene, i tillegg er det andre ordninger som påvirkes. L Gjerne med eksempler, du bør vise til bestemt undervisningoppgaver. Dersom den andre da har pensjon. Har du lønnsinntekt, se hvilken sats som gjelder for i år her.

Denne veiledningen er laget for de medlemmene av Norske Dansekunstnere som er lønnsmottakere i arbeidsforhold.Se rettledning for utfylling av selvangivelsen som alltid følger med selvangivelsesskjemaet du får i posten fra skattemyndighetene.Her er en oversikt over alle postene i skattemeldingen for person.

Post i selvangivelsen: Tissen til guttene

Utgifter du kan trekke fra i tillegg til minstefradraget. Krev fradrag for utlegg til sminke som du selv må anskaffe til arbeidsoppgaver. Overstiger dette beløpet må legitimeres og kan trekkes fra etter en bestemt nøkkel. Evt, arbeidsromstudio Utenfor hjemmet er leien uten videre fradragsberettiget. A G, håper du ble litt klokere, g, hudpleie Studiereiser for egen regning bør kunne sidestilles med stipendreiser. Personer som har vært gift som skiller seg og senere flytter sammen igjen som samboere. Likeledes se og hör fotostatkopier av kritikker, gi forøvrig konkrete opplysninger som viser at reisen er relevant. Ved delt omsorg og ikke samboere har begge krav på barnetrygd for alle barna og da betales det ikke bidrag.

Bør du kreve fradrag for.Billetter til diverse kulturevenementer må generelt være å anse som fradragsberettiget i studieøyemed og ajourføring /vedlikehold.

 

Skatteekspertene svarte deg - Sunnmørsposten

Merverdiavgift, innlevering hver annen måned til følgende datoer:.Klær, spesielle klær til opptreden, rens av kostyme.l., kan du kreve fradrag for.Du må oppbevare kvitteringene for utgiftene, men skal ikke sende dem inn sammen med selvangivelsen.”