Sykemelding deltidsansatt - Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti og Venstre ledet av Kjell Magne Bondevik. 9 Partikontoret på Youngstorget ledet av partisekretæren står for den daglige driften av partiet. Giske trakk seg som nestleder i

januar 2018. 8 Alle utvalg i partiet skal ha 50 av hvert kjønn. Jagland møtte straks kritikk for sin tiltredelseserklæring og begrepet det norske hus som av mange ble sett på som dårlig planlagt og viste en enkel samfunnsforståelse. I 1923 ble Ap ekskludert av Komintern etter at flertallet på landsmøtet tok avstand fra Moskvatesene, og det var dermed duket for en tredje splittelse. August 1887 ved Ormetjern. Medlemmer inkludert kollektivt tilsluttede: 1890: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 128 109 Individuelle medlemmer: 1995. August 1887 omtales som partiets ndsmøte og som Arendalsmøtet. Det resulterte i at Jagland selv trakk seg som statsministerkandidat og parlamentarisk leder på Arbeiderpartiets landsstyremøte februar år 2000, men forble leder av partiet frem til 2002. Denne regjeringsepoken har fått både ros og kritikk. Partileder / parlamentarisk leder når partiet har vært i opposisjon. Det første programmet hadde bare fire punkter 4 5 alminnelig stemmerett for menn og kvinner lovfestet normalarbeidsdag, direkte skatt støtte til anerkjente og berettigede arbeidsnedleggelser Partiet ble stiftet på ei tid hvor det var stor arbeidsledighet i Arendalsområdet, kort tid etter det såkalte Arendalskrakket. 10 Kvinnenettverket i partiet er åpent for kvinnelige medlemmer og har som fokus å rekruttere og skolere kvinner til verv samt å fremme kvinnepolitiske saker. Evidence from Norway suggests that a rise in turnout not only benefits centre-left parties, but can also benefit the radical right ".Using data from Norway, they illustrate that the right-wing Progress Party appears to benefit from high turnout as much as Norway's center-left Labour Party.". Ved stortingsvalget samme året gikk Ap kraftig frem og ble Norges største parti på Stortinget, noe det har vært siden. Rosen består i regjeringens innsats under krigen da kongen og regjeringen fortsatte sin kamp i eksil. På grunn av problemene valgte derfor Jagland å stille et kabinettsspørsmål til det norske folk foran stortingsvalget 1997 : Dersom ikke Ap fikk mer eller samme oppslutning som forrige valg folketall ( 36,9 prosent ville regjeringen. Kjersti Stenseng er partisekretær. Arbeiderpartiet har samtidig vært en forkjemper for den norske blandingsøkonomien. Mellom landsmøtene er landsstyret som møtes 2-4 ganger i året høyeste organ.

Innhold, nestleder, to representanter fra AUF samt en representant fra partiets samegruppe. Stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook 15 Disse medlemmene kom i tillegg til individuelle medlemmer. I mellomkrigstiden gjennomgikk partiet to partisplittelser som gratis bidro til å avklare partiets ideologi som reformorientert og sosialdemokratisk. Med dette valgresultatet økte også ønsket innad i partiet om at Arbeiderpartiet burde danne sin første regjering. Mange av dem støttet Arbeiderpartiet, to representanter fra alle fylkene som skal inkludere fylkeslederen. I denne perioden satset Ap tungt på å utvikle industrien i Norge og bygge opp landet etter andre verdenskrig. Rundt årtusenskiftet mente mange i partiet at Thorbjørn Jagland burde overlate roret til daværende nestleder Jens Stoltenberg. Og partiet vant regjeringsmakt i 1935. Partisekretær og leder av partiets kvinnenettverk samt 16 andre valgte medlemmer. Kampforholdene i arbeidslivet ble regulert gjennom et nasjonalt tariffsystem.

Arbeiderpartiet står for frihet, rettferdighet og fellesskap.The Labour Party (Bokmål:, Nynorsk: Arbeidarpartiet, A/Ap formerly the Norwegian Labour Party, is a social-democratic political party in Norway.


Pizzabakeren kvadrat, Arbeiderpartiet

I 1963 skulle imidlertid disse to felle regjeringen Gerhardsen på Kings Baysaken da flertallet av Stortinget støttet et mistillitsforslag mot regjeringen. Da ble allmenn stemmerett for menn innført i Norge. Der ikke minst Fedrelandslaget spilte en viktig rolle. Jagland møtte også kritikk for å ha valgt statsråder basert på kjente navn. Partiet økte sin stemmeandel til 36 Økte valgdeltagelsen betydelig og førte til en markant tilbakegang for Arbeiderpartiet. Et internasjonal nettverk av sentrumvenstre partier. Arbeidere og småkårsfolk fikk stemmerett, senere oppstod det turbulens rundt noen av statsrådene og gjennomgangstonen ble at flere statsråder kom og gikk. Da spørsmålet om Norge skulle bli arbeiderpartiet medlem av EF ble aktuelt.

 

Oppl ringskontoret for matfagene - Home Facebook

Fra venstre: Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Hadia Tajik og Trond Giske.Partiets leder er, jonas Gahr Støre, nestleder er, hadia Tajik, mens.Januar 2009 NRK: Arbeiderpartiets stortingsgruppe Historie rediger rediger kilde.”